dimecres, 11 de gener de 2017

Pensant en els altres.


En el taller d'iniciació a la pedagogia sistèmica ens van recomanar aquest documental per fer un treball i val molt poder veure'l. Reflexionant sobre el que havia vist vaig fer un petit escrit:

 "Al començament del taller vaig veure el documental “Pensant en els altres” i vaig triar algunes de les idees sobre l’educació que expressa el mestre i que crec que es relacionen amb temes que vam tractar al taller:
 • Anar a l’escola a ser feliços, només tenim una vida i hem de viure-la amb alegria.
 • La clau de viure feliç es aprendre a pensar en els altres de debò.
 • Escriure cartes d’uns pels altres, compartir pensaments, compartir emocions,...
 • Aprofitar cadascuna de les experiències viscudes dins i fora de l’escola per aprendre i créixer com a persones. ( La mort de l’avia d’una de les alumnes fa empatitzar i compartir moments semblants a la resta: la mort del pare d’un altre,...).
 • Crear un clima de confiança per poder expressar-se, esperant però que cadascú estigui preparat per fer-ho.
 • La feina més important es donar valor a la vida i donar valor a la seva personalitat individual, reafirmar els seus punts forts i els dels seus amics i a l'inrevés, crear lligams forts. (Sentir-se part d’un grup, resoldre els conflictes entre tots, evitar el menys preu, ser sincers, acceptar la responsabilitat de cadascun.)
 • Donar importància als seus sentiments.
 • Projectes comuns sense l’ajuda del mestre.
 • Saber escoltar i reconèixer els errors, els adults també.
 • Riure i plorar per aprendre. (Emoció per aprendre.)
 • Aprendre a pensar en els altres.

 He intentat relacionar-les amb els tres ordres de l’amor que regulen els sistemes:
   1. El dret a la pertinença
   2. La jerarquia
   3. L’equilibri entre el donar i el rebre

 El mestre dona molta importància al grup i a les relacions fortes que s’estableixen entre els membres del sistema per tant es fonamental el dret a la pertinença.

 S’estableixen normes que donen identitat als integrants i la pertinença al sistema depèn del respecte a aquestes normes. Això genera lleialtats, com es veu en l’escena en que un dels companys es castigat i la resta del seu equip no està d’acord.

 Si es trenquen les normes pot generar por a perdre el dret a la pertinença i això genera mala consciència, com quan el mestre ha de treballa el tema d’alguns companys que es senten menyspreats dins del grup. En aquesta situació no hi ha equilibri entre el donar i el rebre."

La millor versió de tú

A vegades llegeixes textos que et diuen coses que  ressonen  dins teu i els guardes. Al llarg de la vida els retrobes i prenen més sentit en...