diumenge, 3 de març de 2013

És bo recordar...

A la revista GUIX d'Infantil nº 67 es poden llegir uns quants articles que parlen sobre l'aprentatge de la lecto-escriptura. Planers i practics formen part de la secció Parlem de... sobre el programa de salut i cultura que promou el gust per la lectura Nascuts per llegir. Tots son molt interessants però hi ha alguns  paragrafs que ens ajuden a recordar coses importants per ajudar als nostres alumnes en el seu camí cap a la lectura i l'escriptura:
Interessant també repassar les teories de Leo Vigotsky per veure d'on venim i a on som!

La millor versió de tú

A vegades llegeixes textos que et diuen coses que  ressonen  dins teu i els guardes. Al llarg de la vida els retrobes i prenen més sentit en...